Proč je půda oživena?

Obsah

Proč je půda oživena?

Proč je půda oživena?

Pro nás je ale v tomto okamžiku podstatné, že půda vzniká a existuje jako oživený systém. Obsahuje živé organismy, jež lze z funkčního hlediska členit na producenty (vyšší rostliny, řasy, sinice a chemotrofní mikroflóru) a reducenty (organismy, které využívají energii nahromaděnou producenty).

Co je půda jako životní prostředí organismů?

Zjednodušující pohled na půdu jako životní prostředí organismů vyústil v zavedení pojmu biologická aktivita půdy. Souhrnně charakterizuje životní projevy půdních organismů tak, aby byly přístupné i nepříliš detailnímu pohledu, který je běžný například při praktickém rozhodování o zásazích do půdy. A co je jejím konkrétním číselným měřítkem?

Jak zdravá půda zlepšuje životní prostředí?

Zdravé půdy vracejí do systému základní živiny pro rostliny, zlepšují půdní strukturu, a tím podporují schopnost zadržovat vodu a udržovat živiny, a v neposlední řadě tak zvyšují úrodnost. Zdravá půda neznečišťuje životní prostředí; spíše přispívá k omezování dopadů klimatické změny zadržováním či zvyšováním obsahu uhlíku v organické hmotě.

Co je půda bez života?

Výsledkem bylo poznání, že půda bez života není vlastně půdou 4) a že existence půdních organismů a jejich činnost je nejen předpokladem vzniku půdy samotné, ale že je dokonce i základním předpokladem fungování globálního ekosystému. V posledních desetiletích narůstá zájem o půdu jako celek i o její součásti, včetně živých organismů.

Související příspěvky: