Kdo je registrovaný chovatel ovcí a koz?

Obsah

Kdo je registrovaný chovatel ovcí a koz?

Kdo je registrovaný chovatel ovcí a koz?

Registrace provozovny 1 Registrace provozovny. Registraci chovatelů ovcí a koz provádí ČMSCH, a.s. na základě registračního lístku chovatele. 2 Převod provozovny. Vyplní a podepíše Oznámení o ukončení činnosti chovatele, které slouží jako souhlas s převodem... 3 Rozšíření provozovny o další druh/druhy zvířat. Pokud chce chovatel rozšířit svůj chov o další druh zvířat je třeba... More ...

Jak roste zájem o chov ovcí a koz?

V Česku roste zájem o chov ovcí a koz. Lidé z oboru to vysvětlují dvěma trendy. Mnoho lidí na venkově v současnosti nemá peníze, a tak se vracejí k tomu, že na dvorku chovají kozu nebo třeba dvě ovce.

Proč chov ovcí na pastvinách?

Celoroční chov ovcí na pastvinách získává postupně na oblibě i u nás. Účelné je zachování přirozené ochrany vybudováním zimoviště s příkrmem a celoroční zajištění dostatku pitné vody. V zimě je nutné kvalitní krmení ad libidum a nižší zatížení pastviny (asi 0,6 VDJ/ha).

Co jsou ovce a kozy?

Ovce a kozy se vyznačují všestrannou užitkovostí, v současné době roste i mimoprodukční význam chovu, tj. podíl na udržování krajiny, zvláště v méně příznivých (podhorských a horských) blastech. Jejich specifické vlastnosti (způsob pastvy) lze při vhodné aplikaci využít i pro eliminaci plevelů a náletů.

Související příspěvky: