Co je Evropská rada?

Obsah

Co je Evropská rada?

Co je Evropská rada?

Udává směr společné zahraniční a bezpečností politiky EU s ohledem na strategické zájmy a důsledky. Nominuje a jmenuje kandidáty do významných funkcí v rámci orgánů EU, například na pozice v Evropské centrální bance a Evropské komisi. Evropská rada má pravomoc:

Jak se jmenuje Evropská rada?

Nominuje a jmenuje kandidáty do významných funkcí v rámci orgánů EU, například na pozice v Evropské centrální bance a Evropské komisi. Evropská rada má pravomoc: Evropská rada se skládá z hlav států nebo předsedů vlád všech zemí EU, předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise.

Kdo je předseda Evropskou radou?

Radu svolává a řídí její předseda, který je volen Evropskou radou na dvouapůlleté období s možností jednoho obnovení. Předseda mimo jiné zastupuje EU na jednáních s okolním světem. Rada se obvykle schází čtyřikrát ročně – její předseda však může svolat zvláštní zasedání, je-li třeba projednat naléhavé otázky.

Jak se skládá Rada Evropy?

Rada Evropy se skládá z několika pracovních institucí: 1 Generální tajemník – vede a zastupuje Radu Evropy navenek, v současnosti chorvatská politička Marija Pejčinović Burić, 2 Výbor ministrů – rozhodovací orgán, 3 Parlamentní shromáždění – hlavní poradní orgán, 4 Komisař pro lidská práva – nezávislá funkce zabývající se případy porušování lidských práv, More ...

Související příspěvky: