Co je ionizovaná voda?

Obsah

Co je ionizovaná voda?

Co je ionizovaná voda?

Ionizovaná voda je obyčejná pitná voda upravená ve většině případech elektrolýzou. Při elektrolýze vzniká voda alkalická/zásaditá, které se také lidově říká živá/aktivována a mrtvá/kyselá. Voda ionizovaná-alkalická je efektivní a levnou medicínou a obzvláště účinným prostředkem prevence proti nemocem.

Co je čistá voda?

Chemicky čistá voda (destilovaná voda či deionizovaná voda) je elektricky nevodivá, ale i malé množství rozpustných příměsí způsobuje její vodivost. Mpembův jev: teplá voda paradoxně mrzne (mění skupenství z kapalného na tuhé dřív než studená (k jevu nemusí dojít vždy). Povrchové napětí a viskozita

Co je minerální voda?

podle vlastností: 1 měkká - obsahuje málo minerálních látek 2 tvrdá - z podzemních pramenů, obsahuje více minerálních látek 3 mořská voda 4 destilovaná voda, deionizovaná voda - je zbavena minerálních látek 5 užitková - v průmyslových závodech (sníží se tvrdost vody a ta se zbaví Fe2+ a Mn2+) a v potravinářství - vyžaduje... 6 minerální voda- obsahuje mnoho minerálních látek More ...

Související příspěvky: