Jaké je odvodnění kanalizace pro veřejnou potřebu?

Obsah

Jaké je odvodnění kanalizace pro veřejnou potřebu?

Jaké je odvodnění kanalizace pro veřejnou potřebu?

Samostatnou domovní kanalizační přípojkou má mít každá nemovitost Skupinové odvodnění např. dvou a více nemovitostí jednou kanalizační přípojkou nebo odvodnění rozsáhlé nemovitosti několika přípojkami je vyjímečné a je možné provést pouze se souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

Co se používá při dimenzování kanalizačních přípojek?

Při dimenzování kanalizačních přípojek se používá průtok z vnitřní kanalizace a přilehlých pozemků, stanovených dle ČSN 12 056 a ČSN 75 67 60. Průmyslové odpadní vody se počítají zvlášť. Samostatnou domovní kanalizační přípojkou má mít každá nemovitost

Kdy pokládáme kanalizační přípojky do rýhy?

Při pokládání kanalizační přípojky do rýhy musíme věnovat velkou pozornost kladení potrubí z plastů zejména z PVC – U. Pro tento materiál rozlišujeme 4 typy rýh, jejichž volbou ovlivňujeme následné zatížení trub. Zkoušku vodotěsnosti stoky nebo kanalizační přípojky provádíme ve vyčištěné stoce v úsecích mezi šachtami, nebo jinými objekty.

Jak se správně dimenzovat potrubí vnitřní kanalizace?

Prvním je návrh kanalizační přípojky, druhým je seznámení se s různými druhy armatur pro vnitřní kanalizaci a posledním okruhem je dimenzování kanalizačního potrubí. Uvědomit si důležitost správného návrhu a provedení vnitřní kanalizace. Naučíte se správně dimenzovat potrubí vnitřní kanalizace.

Související příspěvky: