Co je biosféra?

Obsah

Co je biosféra?

Co je biosféra?

Biosféra je sféra s vhodnými podmínkami pro život na Zemi, jeden z nejvýznamnějších článků fyzickogeografické sféry Země. Biosféra zahrnuje i část ostatních sfér: litosféry a pedosféry (povrch a podpovrchové části Země), hydrosféry (světový oceán a vody pevnin), atmosféry (spodní vrstva) a kryosféry (t. j.

Jak vznikla biosféra?

Biosféra vznikla před 3,5 – 4 miliardami let. Součástí biosféry je také rostlinstvo, živočišstvo a mikroorganismy (obr. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Základním procesem je přetváření sluneční energie do živé hmoty.

Kde je horní hranice biosféry?

Horní hranici biosféry tvoří troposféra (asi 11 km nad povrchem Země), dolní hranici nejhlubší oblasti oceánu (asi 11 km). Zahrnuje jak oblast rozšíření organismů, tak i hmotu samu včetně interakce živé a neživé hmoty.

Související příspěvky: