Kdo je oceánská pánev?

Obsah

Kdo je oceánská pánev?

Kdo je oceánská pánev?

Oceánské pánve 1 Africko-antarktická pánev 2 Angolská pánev 3 Argentinská pánev 4 Kanárská pánev More ...

Co je znečištění oceánů?

Znečištění oceánů 1 Živinami z kanalizačních splašků, zemědělství a z atmosféry, spalováním fosilních paliv ( dusík, fosfor) To má za... 2 Půdními částicemi – Půdní eroze těžbou, bagrováním, lesnictvím a zemědělstvím. Půdní částice kalí vodu, brání... 3 Toxiny – PCB, DDT, těžké kovy. Jejich zdrojem jsou herbicidy, pesticidy, průsak ze skládek. Mají za následek kontaminace... More ...

Kde jsou ostrovy v Atlantském oceánu?

Ostrovy v Atlantském oceánu jsou například: 1 Island 2 Velká Británie 3 Jižní Georgie 4 Kuba 5 Grónsko 6 Newfoundland 7 Hispaniola 8 Irsko More ...

Související příspěvky: