Jaký bude státní rozpočet pro rok 2019?

Obsah

Jaký bude státní rozpočet pro rok 2019?

Jaký bude státní rozpočet pro rok 2019?

Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2019 VÝSLEDEK – 40 000 000 000 Kč PŘÍJMY státního rozpočtu 1 465 359 071 851 Kč VÝDAJE státního rozpočtu 1 505 359 071 851 Kč DEFICIT bude financován následovně: – Zvýšení stavu státních dluhopisů 43 873 896 256 Kč 2 more rows ...

Co je státní rozpočet?

Státní rozpočet je plán finančního hospodaření státu, obvykle na jeden rok, který zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce státu. Má formu zákona, který navrhuje vláda a schvaluje poslanecká sněmovna. Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol.

Co jsou rozpočtové zásady?

Rozpočtové zásady 1 Zásada jednotnosti: všechny finanční příjmy a výdaje státu mají být soustředěny v jediném dokumentu – státním rozpočtu a... 2 Zásada úplnosti: všechny příjmy a výdaje státu musí být obsazeny v plném rozsahu bez kompenzací 3 Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu: zabezpečuje pravidelnou kontrolu parlamentu nad činností vlády; 4 Zásada přehlednosti 5 Zásada jasnosti More ...

Jaké jsou typy rozpočtu?

Typy rozpočtu 1 schodkový též deficitní rozpočet (výdaje jsou vyšší než příjmy), důsledky: ztráta efektivnosti ze zdanění, nahrazování... 2 vyrovnaný rozpočet (výdaje se rovnají příjmům) 3 přebytkový rozpočet (příjmy jsou vyšší než výdaje) More ...

Související příspěvky: