Co jsou dějiny koloniální expanze?

Obsah

Co jsou dějiny koloniální expanze?

Co jsou dějiny koloniální expanze?

Dějiny kolonialismu 1 Objevení Ameriky a období iberské koloniální expanze. V obecném pojetí začínají dějiny moderního kolonialismu s... 2 Nástup Anglie, Francie a Nizozemí v 17. století. Zatímco první polovinu 16. století dominovali evropskému kolonialismu... 3 Rusko jako koloniální říše. Ruská osada Přístav sv. ... V souvislosti s kolonialismem je nutné zmínit také případ... More ...

Co je Kolonialismus?

Kolonialismus představuje rozšiřování svrchovanosti určitého národa na teritorium a lid mimo vlastních hranic, často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly a místního trhu.. Kolonialismus je na rozdíl od antické nebo středověké kolonizace považován za moderní, téměř výhradně západní ...

Co je kolonie?

Kolonie je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. Od kolonií je třeba odlišovat satelitní státy a dominia s vlastní vládou a oficiálně nezávislá, i když mohou být de facto ovládána jiným státem (státy RVHP).V historii se slovem kolonie označovaly odlišné formy vzdáleného osidlování čili ...

Kde jsou největší koloniální velmoci?

Hlavní moderní koloniální velmoci 1 Spojené království 2 Francie 3 Španělsko 4 Portugalsko 5 Nizozemí 6 Belgie 7 Německo 8 Itálie 9 Dánsko 10 Švédsko 11 Rusko 12 Turecko More ...

Související příspěvky: