Co je dioda v jednom směru?

Obsah

Co je dioda v jednom směru?

Co je dioda v jednom směru?

Dioda je v propustném stavu přední směr. V jednom směru propouští v jednom ne proto ji lze použít k usměrnění střídavého proudu na stejnosměrný proud. Příklad napětí: např. Schottkyho dioda 0,3V, křemíková dioda 0,7V. A ve směru opačném, tedy od katody k anodě, proud teče od vyššího napětí, Schottkyho dioda 70V.

Jak funguje usměrňovací dioda?

Ideální usměrňovací dioda by v propustném směru měla vést proud bez úbytku napětí a v závěrném směru by neměla propouštět žádný proud. Skutečná usměrňovací dioda v propustném směru začne vést proud až od hodnoty difuzního napětí UD (Si cca 0,6-0,7V) a při pracovním proudu na ní vzniká úbytek napětí UF (cca 1-1,5V).

Co je dioda usměrňovač napětí?

Dioda jako usměrňovač střídavého napětí. Dioda propouští jenom kladné půlvlny střídavého napětí. V propustném směru na diodě vzniká úbytek napětí U F, o který je výstupní napětí sníženo.V nepropustném směru dioda blokuje výstup (takže je na ní v závěrném směru napětí zdroje).

Co je dělení diod?

Dělení diod 1 Fotodioda – dopadající světelné nebo jiné záření způsobí v oblasti přechodu P-N vytvoření dvojice elektron – kladná... 2 LED – svítivá dioda. Rekombinace v oblasti přechodu P-N při průchodu proudu v propustném směru způsobují vznik... 3 Zenerova dioda – je konstruována speciálně pro práci v závěrném směru. 4 Tunelová dioda 5 Inverzní dioda More ...

Související příspěvky: