Co je převod zlomku na desetinné číslo?

Obsah

Co je převod zlomku na desetinné číslo?

Co je převod zlomku na desetinné číslo?

Cvičení: Přepisování desetinných čísel na zlomky Převod zlomku na desetinné číslo: 11/25 Řešený příklad: převod zlomku (7/8) na desetinné číslo

Jak se používá číslice nula?

Nula se používá ve dvou funkcích: 1 Číslo nula ve významu matematického prázdna, prostého nic. Číslo 0 na číselné ose odděluje záporná čísla od kladných. V... 2 Číslice nula, znak používaný v pozičních číselných soustavách pro označení nepoužitého řádu při zápisu čísla. Např. v... More ...

Jak přepisovat desetinná čísla?

Cvičení: Přepsání zlomků na desetinná čísla (se jmenovateli 10 a 100) Zapisování čísla jako zlomku a desetinného čísla Cvičení: Zapisuj desetinná čísla a zlomky znázorněné na mřížkách Přepisování desetinných čísel na zlomky: 0,15 Přepisování desetinných čísel na zlomky: 0,8 Přepisování desetinných čísel na zlomky: 0,36

Jak si převádění zlomků na desetinná čísla?

Procvič si převádění zlomků na desetinná čísla.     Setkáme se také s periodickými čísly. If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Související příspěvky: