Co je přirozeným číslem?

Obsah

Co je přirozeným číslem?

Co je přirozeným číslem?

Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice obvykle rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3,4...;), které lze použít k vyjádření mohutnosti (konečné) množiny (viz kardinální číslo), resp. počtu nějakých předmětů.

Co je množina přirozených čísel?

Přirozená čísla jsou množinou čísel, která udává počet počítaných objektů ( osob, zvířat, věcí). Číslo 0 mezi přirozená čísla nepatří. Množinu přirozených čísel označujeme N �={1,2,3,4,5,……} Vlastností této množiny je, že s každým prvkem obsahuje i prvek o 1 větší.

Proč je nekonečna přirozených čísel nekonečná?

Vlastnosti 1 Množina přirozených čísel je nekonečná (existuje nekonečně mnoho přirozených čísel), avšak spočetná (podle definice). 2 Na přirozených číslech lze definovat operaci sčítání takto: a + 0 = a, a + S (b) = S (a + b) pro všechna a, b. Tím se... 3 Obdobně lze s využitím operace sčítání definovat operaci násobení takto: a 4 0 = 0, a 5 ( b + 1) = ( a 6 b) + a. Tím se... More ...

Související příspěvky: