Jak vznikla blesková "vidlice"?

Obsah

Jak vznikla blesková "vidlice"?

Jak vznikla blesková "vidlice"?

Po určité chvíli se i tyto dva proudy rozdělí, až vznikne typická blesková "vidlice". Mezitím elektrony na zemi začaly pociťovat, že se přibližují elektrony z oblohy. Země je velmi dobrý vodič elektrického proudu, a protože se stejné náboje odpuzují, tyto pozemské elektrony se záporným nábojem jsou "odháněny".

Jak vzniká negativní blesk?

Negativní blesk. Blesk obvykle vzniká, když je neviditelný negativně nabitý impuls z krokového kanálu vyslán z mraku. Když se to stane, pozitivně nabitý krokový kanál je obvykle vyslán z pozitivně nabité země nebo mraku. Když se 2 kanály střetnou, elektrický proud značně vzroste.

Proč vznikají blesky ve spodní části oblaku?

Ve spodní části oblaku vzniká ještě malá kladně nabitá část. Díky bleskům se zemský kondenzátor nevybije, neustále přivádí na zemi záporný náboj. Jestliže se ve spodní části oblaku seskupí dostatečné množství záporného náboje, aby překonal odpor vzduchu, začne proud elektronů rychlostí přes 90 km/s klikatě sestupovat k povrchu země.

Související příspěvky: