Jaké jsou dluhy v dědictví?

Obsah

Jaké jsou dluhy v dědictví?

Jaké jsou dluhy v dědictví?

Pokud jsou součástí dědictví dluhy a vy dědictví přijmete, přecházejí na vás v plném rozsahu, respektive jejich poměrná část podle vašeho dědického podílu. Když je v dědictví víc dluhů než majetku, musíte je doplatit ze svého.

Co znamená dědictví "přes koleno"?

Dědictví „přes koleno“. Je rozdíl, jestli dědíte po přímém příbuzném, jako jsou rodiče nebo prarodiče, nebo se jedná o vzdálenou rodinu. Daň z příjmu samozřejmě zaplatíte také tehdy, když s vámi daná osoba nebyla v žádném příbuzenském svazku.

Kdy jsou dluhy Součástí dědictví?

Pokud jsou součástí dědictví dluhy a vy dědictví přijmete, přecházejí na vás v plném rozsahu, respektive jejich poměrná část podle vašeho dědického podílu. Když je v dědictví víc dluhů než majetku, musíte je doplatit ze svého. Zejména v takových případech je na místě zvážit, jestli dědictví raději jako celek neodmítnete.

Jaké je dědění ze závěti?

Dědění ze závěti 1 (1) Zůstavitel může projevit svoji poslední vůli formou notářského zápisu; zvláštní zákon stanoví, kdy úkon musí být... 2 (2) Nezletilí, kteří dovršili 15. rok mohou projevit poslední vůli pouze formou notářského zápisu. 3 (3) Osoby nevidomé mohou projevit poslední vůli též před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být... More ...

Související příspěvky: