Kdo může upravit hlasovací lístek tělesnou vadu?

Obsah

Kdo může upravit hlasovací lístek tělesnou vadu?

Kdo může upravit hlasovací lístek tělesnou vadu?

Voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístku přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Jak správně vyplnit hlasovací lístek?

Víte, jak správně vyplnit hlasovací lístek? Poradíme vám Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 15. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin.

Kdo vloží hlasovací lístek do zastupitelstva městské části?

Volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým barevným pruhem) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.

Související příspěvky: