Kde rostla rostlina v poušti?

Obsah

Kde rostla rostlina v poušti?

Kde rostla rostlina v poušti?

Rostlina rostla v poušti, která se nachází v jižní Africe. Jen pár listů se dostává na povrch, ale kořenový systém je plný komplexních procesů fotosyntézy. Díky nim může dokonce kvetnout i pod zemí. Mám všechno. Pokud si přejete, můžete jít na tyto odkazy na téma přírody:

Jaké jsou pouštní rostliny?

Dlouhé, často hluboké kořeny a tenké stonky jim umožňují nejen získávat vlhkost ze struku písku a zachovávat ji, ale také je držet během písečných bouří. Mezi pouštními rostlinami lze nalézt malé stromy a tenké keře.

Kdo jsou rostliny?

Rostliny (Plantae, nověji jako superskupina Archaeplastida) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů. Odhaduje se, že se na Zemi vyskytuje asi 350 000 druhů rostlin (včetně semenných rostlin, mechorostů a kapraďorostů).Zatím bylo popsáno asi 290 000 druhů, z nichž je asi 260 000 semenných, 15 000 mechorostů a zbytek tvoří zejména kapraďorosty a ...

Jaké jsou dělení nižších rostlin?

Nejjednodušší dělení rostlin rozeznává nižší rostliny ( Thallobionta ), jejichž tělem je stélka (thallus), a vyšší rostliny ( Cormobionta ), jejichž tělo se skládá z orgánů (kromě primitivních skupin, jako jsou mechorosty ). V současnosti se tyto pojmy již používají zřídka. Termín „nižší rostliny“ totiž zahrnoval druhy, které nejsou příliš příbuzné.

Související příspěvky: