Co jsou výtrusné rostliny?

Obsah

Co jsou výtrusné rostliny?

Co jsou výtrusné rostliny?

Výtrusné rostliny 1 Patří mezi vyšší rostliny. 2 Rozmnožují se výtrusy = sporami, které vznikají nepohlavně ve výtrusnicích = sporangiích; výtrusy jsou haploidní (vznikají meiózou). 3 Mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny.

Kdo jsou rostliny?

Rostliny (Plantae, nověji jako superskupina Archaeplastida) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů. Odhaduje se, že se na Zemi vyskytuje asi 350 000 druhů rostlin (včetně semenných rostlin, mechorostů a kapraďorostů).Zatím bylo popsáno asi 290 000 druhů, z nichž je asi 260 000 semenných, 15 000 mechorostů a zbytek tvoří zejména kapraďorosty a ...

Jaké jsou dělení nižších rostlin?

Nejjednodušší dělení rostlin rozeznává nižší rostliny ( Thallobionta ), jejichž tělem je stélka (thallus), a vyšší rostliny ( Cormobionta ), jejichž tělo se skládá z orgánů (kromě primitivních skupin, jako jsou mechorosty ). V současnosti se tyto pojmy již používají zřídka. Termín „nižší rostliny“ totiž zahrnoval druhy, které nejsou příliš příbuzné.

Související příspěvky: