Co se podílejí na stavbě kosti?

Obsah

Co se podílejí na stavbě kosti?

Co se podílejí na stavbě kosti?

Na stavbě kosti se podílejí 2 hlavní typy kostní tkáně: Hutná kostní tkáň ( substantia compacta) – ta je umístěna na povrchu kosti. Její stavba je upravena ve vrstvy – lamely (lamelosní kost). Tyto lamely jsou typicky uspořádány do válcovitých útvarů – osteonů (Haversových systémů).

Proč rostou kosti?

Jednoduše, kosti rostou pomocí apozice, čili přikládáním nové tkáně. Podrobnější informace naleznete v článku osifikace. Kosti vznikají z vaziva (intramembranózně) nebo chrupavky (enchondrálně) procesem zvaným kostnatění čili osifikace. Růst do šířky se uskutečňuje díky okostici, růst do délky je možný do určitého stadia vývoje jedince díky růstové ...

Jak vznikají dlouhé kosti?

Vývoj dlouhé kosti. Jednoduše, kosti rostou pomocí apozice, čili přikládáním nové tkáně. Podrobnější informace naleznete v článku osifikace. Kosti vznikají z vaziva (intramembranózně) nebo chrupavky (enchondrálně) procesem zvaným kostnatění čili osifikace. Růst do šířky se uskutečňuje díky okostici, růst do délky je možný do určitého stadia vývoje ...

Kdy dorůstá kosti do šířky?

Růst kosti do šířky: Obecně lze zopakovat, že do šířky (tloušťky) přirůstá kost apozicí z hlubokých vrstev periostu a endostu. Aby byl zachován tvar a proporce rostoucí kosti, je proces apozice doplněn procesy rezorpce (odbourávání) kosti, při kterém dochází i k její celkové remodelaci.

Související příspěvky: