Kde žijí žirafy?

Obsah

Kde žijí žirafy?

Kde žijí žirafy?

Kde žijí žirafy? Žirafy jako samostatný druh se objevily ve střední Asii, poté se rozšířily do zemí Afriky a Evropy. Rozsah distribuce žirafů je od 5 do 654 km² a závisí na zdroji vody a potravy. Habitus žirafů je africký kontinent. Územní rozloženo z jižních zemí pouště Sahary na východ od Transvaale a severní Botswany.

Kdo je žirafa žirafa?

Žirafa Žirafa Vědecká klasifikace Vědecká klasifikace Říše živočichové (Animalia) Kmen strunatci (Chordata) Třída savci (Mammalia) 8 more rows ...

Kdo byl předchůdcem žiraf?

Žirafy patří bezesporu mezi nejušlechtilejší tvory obývající tuto planetu. Jejich předchůdci vznikli již v mladších třetihorách zhruba před 22 milióny lety, z bezparožných jelenů.

Kdo je žirafa přežvýkavec?

Žirafa je přežvýkavec, je tedy geneticky příbuzná s jelenem či krávou. Z taxonomického hlediska náleží v rámci přežvýkavců do vlastní čeledi, kterou sdílí pouze se svým nejbližším příbuzným okapi. Žirafí samci dosahují velikosti od 4,8 až do 5,5 metrů a váží více než 1000 kilogramů.

Související příspěvky: