Co je tepelná kapacita vzduchu?

Obsah

Co je tepelná kapacita vzduchu?

Co je tepelná kapacita vzduchu?

Má i své významné fyzikálně chemické vlastnosti, jedná se zejména o koloběh vody v ovzduší. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život. Je také důležitou průmyslovou surovinou.

Co je vzduch?

Vzduch. Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km. Ovlivňuje chemické reakce jak v neživé přírodě, tak i v živých organismech (většina živých organismů by bez kyslíku z ovzduší nemohla vůbec existovat).

Jaký je objem vzduchu v nižších vrstvách?

Čistý vzduch v nižších vrstvách je homogenní směsí těchto plynů (nejsou uvedeny proměnlivé složky, především vodní pára, jejíž koncentrace se ve vzduchu podstatně mění): plyn. objem [%] hmotnost [%] dusík. 78,084. 75,51. kyslík. 20,946.

Jak hodnotit složení vzduchu?

Složení vzduchu [ editovat | editovat zdroj] Vlastnost Symbol Jednotka Hodnota Molární hmotnost M m g/mol 28,96 Molární objem V m dm³/mol 22,40 Plynová konstanta r J/kg.K 287,10 Hustota ρ 0 kg/m³ 1,29 4 more rows ...

Související příspěvky: