Jak obnovit čerpadlo do vody?

Obsah

Jak obnovit čerpadlo do vody?

Jak obnovit čerpadlo do vody?

Před ponořením nového čerpadla do vody instalujte ochranu proti provozu nasucho a zpětnou klapku (pokud nejsou integrovány v čerpadle). Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku.

Jak odstranit čerpadlo z vrtu?

Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka. Vždy použijte potrubí. Čerpadlo vždy zajistěte ocelovým lankem, které připevněte ve zhlaví vrtu/studny pomocí svorek. Lanko slouží jako dodatečné jisticí zařízení, které umožňuje vytažení čerpadla z vrtu, pokud by došlo k porušení potrubí.

Jak začít s spuštěním čerpadla?

Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku. Po cca 10s jej pomalu pootevřete. Tímto postupem zabráníte nasátí většího množství případných něčistot a tím zablokování či poškození čerpadla provozním návodu.

Může mít tandemové čerpadlo vliv na auto?

Může mít vliv tandemové čerpadlo u Superba 1.9TDI 96kW na to že někdy auto nechce jít od spodu pořádně do otáček a někdy jede úplně normálně...? Jaká je přesná funkce tandemové čerpadla kromě podltlaku pro brzdy...??

Související příspěvky: