Jak zajistit měření tlaku vody?

Obsah

Jak zajistit měření tlaku vody?

Jak zajistit měření tlaku vody?

V případě podezření na tlak vody překračující předepsané rozmezí je možné zajistit měření tlaku vody na vstupu do domu – volejte naše Call Centrum. Viz též kapitola Lokalizace úniků vody, měření průtoků a tlaků

Jak zvýšit tlak vody ve vnitřních rozvodech?

V případě, že tlak vody nepřekračuje stanovenou hodnotu a přesto Vám působí problémy, zejména u starších vnitřních rozvodů, je možné osadit za vodoměr redukční ventil, kterým lze tlak ve vnitřních rozvodech snížit. Tyto práce Vám zajistí odborná firma na Vaše náklady.

Co je tlak vody ve vodovodním Řádu?

Tlak vody ve vodovodním řádu 1 (1) Pitnou vodou je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví... 2 (2) Vlastník nebo správce veřejného vodovodu,5) osoba, která označila veřejnou studnu jako zdroj pitné vody, a osoba,... 3 (3) Teplou vodu dodávanou rozvodem teplé užitkové vody může výrobce vyrobit jen z vody pitné. More ...

Jaká je hodnota otevíracího tlaku v pojistném ventilu?

Tlak na výstupu z redukčního ventilu má být nastaven na hodnotu nejméně o 20 % nižší, než je hodnota otevíracího tlaku pojistného ventilu. Je-li z provozních důvodů nutné obtokové potrubí, musí být také opatřeno redukčním ventilem. Voda musí proudit oběma redukčními ventily.

Související příspěvky: