Co je daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

Obsah

Co je daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

Co je daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti. Jediná daň, kterou musí v roce 2020 odvést běžný prodávající (fyzická osoba), je klasická daň z příjmu. Její výše záleží na tom, za kolik jste nemovitost původně pořídili a za kolik prodáváte, protože se daní pouze váš zisk.

Jaký je způsob prodeje nemovitosti v insolvenci?

Prodej nemovitosti v insolvenci může probíhat třemi způsoby. O tom, jaký způsob bude zvolen, rozhoduje insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. Ten je složen z věřitelů dlužníka, který hájí své zájmy v rámci insolvenčního řízení.

Jaká je sazba daně z prodeje nemovitosti?

Sazba daně z prodeje nemovitosti je 15 %, ovšem nikoli z celkové prodejní ceny, ale ze zisku. Nelze tedy vyjádřit procentem z kupní ceny. To znamená, že dani z příjmů podléhá pouze kladný rozdíl (pokud vznikne) mezi cenou, za kterou jste nemovitosti prodali, a cenou, za kterou jste nemovitost dříve nabyli.

Kdo je osvobozen od daně z prodeje nemovitosti?

Osvobození od daně z prodeje nemovitosti 1 Jste vlastníkem nemovitosti minimálně 5 let. Od daně z příjmu jste osvobozeni, splníte-li tzv. časový test. 2 Bydlíte min. 2 roky těsně před prodejem. Jestli jste nesplnili pětiletý časový test, nezoufejte, pořád máte šanci. 3 Využijete peníze na uspokojení vlastní bytové potřeby. Pokud jste se nevešli do žádné z prvních dvou... More ...

Související příspěvky: