Jaké je prodej zděděné nemovitosti?

Obsah

Jaké je prodej zděděné nemovitosti?

Jaké je prodej zděděné nemovitosti?

Prodej zděděné nemovitosti. Když je dědiců více a nemohou být vyplaceni jedním z nich, většinou se přejde k prodeji zděděné nemovitosti, aby si následně mohli peníze z prodeje mezi sebou rozdělit. Při prodeji zděděné nemovitosti se ovšem většinou nevyhnete zaplacení daně z nabytí nemovité věci.

Jaké je Účetní vyřazení dlouhodobého majetku?

Vyřazení provedeme účtováním 082/022, vnitřním účetním dokladem. Zápis o účetním vyřazení plně odepsaného dlouhodobého majetku provádíme vždy ve výši vstupní ceny. Vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl zcela odepsaný, účtujeme také v pořizovací ceně. Obdobně jako u plně odepsaného majetku.

Jaké jsou odpisy dlouhodobého majetku?

Daňové odpisy dlouhodobého majetku se v daňové evidenci (DE) zaznamenávají do „nepeněžního deníku“ a i pro tento majetek se musí vést karta majetku. V přiznání k dani z příjmu se potom odpisy uvádějí jako položka snižující základ daně. Hlášení závadného obsahu.

Související příspěvky: