Může bipolární porucha způsobit napětí ve vztahu?

Obsah

Může bipolární porucha způsobit napětí ve vztahu?

Může bipolární porucha způsobit napětí ve vztahu?

Bipolární porucha může příležitostně způsobit napětí ve vztahu i přesto, že víte co očekávat a budete se držet výše uvedených kroků. To není neobvyklé. To není neobvyklé. Mějte však na paměti, že ať už vy nebo váš partner má bipolární poruchu, je možné si vybudovat a udržet zdravý, plnohodnotný vztah.

Jak se projevuje bipolární afektivní poruše?

Při bipolární afektivní poruše se objevují čtyři různé druhy období, které jsou rozděleny dle typů a intenzity příznaků. Jedná se o období hypomanické (mírná forma, „hypo“ pochází z řečtiny a vyjadřuje předponu „pod“), manické, depresivní a smíšené.

Co je bipolární porucha?

Bipolární porucha je charakterizována jako závažné duševní onemocnění, při kterém dochází k periodickým změnám nálady, vitality, psychických funkcí a celkového normálního fungování organismu. Tyto změny se střídají po tzv. cyklech.

Co jsou příznaky bipolární deprese?

Obvyklými příznaky bipolární deprese jsou: 1 Nechuť do života 2 Pocit méněcennosti 3 Ztráta zájmu o koníčky 4 Sebeobviňování 5 Pláč bez příčiny 6 Výbuchy vzteku, podrážděnost 7 Neschopnost říct, co nemocný potřebuje 8 Sebepoškozování 9 Myšlenky či pokusy o sebevraždu

Související příspěvky: