Jak odstranit zastaralý obsah?

Obsah

Jak odstranit zastaralý obsah?

Jak odstranit zastaralý obsah?

Přejděte na stránku Odstranění zastaralého obsahu. Vložte adresu URL do pole vedle tlačítka Požádat o odstranění. Klikněte na tlačítko Požádat o odstranění .

Jak získat informace o odstranění stránek?

Klikněte na tlačítko Požádat o odstranění . Pokud se zobrazí zpráva „Domníváme se, že obrázek nebo webovou stránku, kterou se snažíte odstranit, ještě neodstranil majitel stránek“, poskytněte nám pomocí kroků na obrazovce další informace. Pokud se zobrazí zpráva Tento obsah již na aktuálním webu není, klikněte na Požádat o odstranění.

Kdo má oprávnění smazat skupinu?

Správci mají stejná oprávnění jako vlastníci s výjimkou oprávnění smazat skupinu nebo přiřadit roli vlastníka jinému členovi. Skupina nemůže být správcem jiné skupiny.

Kdo je vlastníkem skupiny?

Poznámka: Roli vlastníka lze přiřadit jakémukoli členu skupiny. Skupina však nemůže být vlastníkem jiné skupiny. Členové v roli vlastníka mají nad skupinou největší míru kontroly, proto doporučujeme udržovat jejich počet nízký.

Související příspěvky: