Může být bolest nohou způsobena závažnými onemocněními?

Obsah

Může být bolest nohou způsobena závažnými onemocněními?

Může být bolest nohou způsobena závažnými onemocněními?

Bolesti nohou mohou být způsobeny závažnými cévními chorobami, jako je hluboká žilní trombóza nebo onemocnění periferních tepen (ischemická choroba dolních končetin). V případě, že není rychle zahájena léčba těchto onemocnění, mohou být i smrtelná.

Co může být příčinou bolestí nohou?

Příčin bolestí nohou je celá řada. Mezi traumatické (úrazové) příčiny, patří například poranění při sportování, nehodách nebo pádech. Nicméně bolest nohou se může objevit i při onemocnění či poranění cév, nervů, svalů, kloubů, měkkých tkání či kostí.

Jaká je mírná bolest nohou?

Bolest nohou může být akutní (tedy náhle vzniklá a obvykle krátkodobá) nebo chronická (tedy dlouho trvající a obtěžující). Závažnost bolesti se hodnotí čísly 1 až 10, přičemž číslo 1 znamená mírnou bolest a číslo deset naopak nejsilnější bolest. Akutní bolest nohou vzniká nejčastěji traumaticky (poraněním při sportování, ...

Jak odezní bolest nohou?

Bolest nohou často odezní bez nutnosti zásahu lékaře, pokud ale bolesti přetrvávají a jsou spojeny s dalšími příznaky, jako jsou například otoky, zarudnutí (často se vyskytuje spolu s otoky a kůže bývá na omak teplá), horečka nebo velmi silné bolesti, je nutné vyhledat lékařskou pomoc co nejrychleji. Co jsou bolesti nohou?

Související příspěvky: