Kdo jsou orgány sociálního zabezpečení?

Obsah

Kdo jsou orgány sociálního zabezpečení?

Kdo jsou orgány sociálního zabezpečení?

Orgány sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání),

Co se týče sociálního zabezpečení?

Na vaše práva sociálního či zdravotního zabezpečení to nebude mít vůbec žádný vliv, ať už jde o zdravotní pojištění, rodinné dávky, invalidní nebo starobní důchod. Zdravotní péči budete moci v zemi, kam jste byli vysláni, využívat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), o jehož vydání si můžete zažádat.

K potvrzení, že jste pojištěni v systému sociální zabezpečení v zahraničí?

K potvrzení toho, že jste i nadále pojištěni v systému sociálního zabezpečení vaší domovské země, i když jste byli vysláni pracovat do jiné země EU, slouží přenosný dokument A1. Ten se vydává na maximální dobu 24 měsíců. Pokud musíte v zahraničí pracovat delší dobu, můžete vy nebo váš zaměstnavatel požádat o prodloužení platnosti dokumentu A1.

Jaké jsou Sazby pojistného na sociální zabezpečení?

4. Sazby pojistného. Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činily: u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

Související příspěvky: