Jak pěstovat broskvoně?

Obsah

Jak pěstovat broskvoně?

Jak pěstovat broskvoně?

Pěstování broskvoní: otužilé odrůdy plodí i v podhůří 1 Pozor na mrazové kotliny. Pro pěstování broskvoní volíme slunečné stanoviště obrácené k jihu, jihozápadu či jihovýchodu,... 2 Koruna potřebuje světlo. Broskvoně jsou velmi náročné i na světlo. Pokud nemá koruna dostatek světla, větve hůře... 3 Nároky na půdu. Pro úspěšné pěstování broskvoní mají velký význam i půdní... More ...

Proč je teplota 37 °C špatná?

Ve skutečnosti naše těla docela rychle „chladnou“ a naše obvyklá průměrná teplota je nižší, než bývala ještě relativně nedávno. Není přitom úplně jasné, co to způsobuje. Za vžitý údaj o průměrné „zdravé“ teplotě 37 °C vděčíme německému lékaři Carlu Reinholdovi Augustovi Wunderlichovi.

Proč musíme uvažovat o teplotě v potrubí?

Vliv teploty musíme uvažovat především u plastových materiálů. Pracovní teplota – je hodnota maximální trvalé povolené teploty, která může působit na materiál potrubí. Důležitá je především u plastových rozvodů, protože teplota má vliv na mechanické vlastnosti plastů a značně ovlivňuje hodnotu PN i životnost potrubí.

Související příspěvky: