Co je správa na úseku zaměstnanosti?

Obsah

Co je správa na úseku zaměstnanosti?

Co je správa na úseku zaměstnanosti?

Správa na úseku zaměstnanosti 1 Základní pojmy. Někdy bývá nesprávně zaměňováno za právo na práci. Z právního hlediska se ovšem jedná o odlišné... 2 Právní úprava. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti... 3 Organizační aspekty správy. Je dle z.č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro... More ...

Co je právem na zaměstnání?

Právem na zaměstnání se v souladu se z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, rozumí právo občanů, kteří chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně ucházejí: na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání, a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti (např. rekvalifikace).

Co je státní politika zaměstnanosti?

Státní politika zaměstnanosti směřuje k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Státní politiku zaměstnanosti zabezpečují Ministerstvo práce a sociálních věcí a příslušné úřady práce.

Související příspěvky: