Co je dioda usměrňovač napětí?

Obsah

Co je dioda usměrňovač napětí?

Co je dioda usměrňovač napětí?

Dioda jako usměrňovač střídavého napětí. Dioda propouští jenom kladné půlvlny střídavého napětí. V propustném směru na diodě vzniká úbytek napětí U F, o který je výstupní napětí sníženo.V nepropustném směru dioda blokuje výstup (takže je na ní v závěrném směru napětí zdroje).

Jak funguje usměrňovací dioda?

Ideální usměrňovací dioda by v propustném směru měla vést proud bez úbytku napětí a v závěrném směru by neměla propouštět žádný proud. Skutečná usměrňovací dioda v propustném směru začne vést proud až od hodnoty difuzního napětí UD (Si cca 0,6-0,7V) a při pracovním proudu na ní vzniká úbytek napětí UF (cca 1-1,5V).

Jak se mění napětí na zenerově diodě?

V propustném směru se Zenerova dioda chová jako běžná usměrňovací dioda, ale v závěrném směru po překročení Zenerova napětí UZ (cca 3-50V) dojde k vratnému "proražení" přechodu a proud prudce roste, přičemž napětí na diodě je téměř neměnné.

Co je dioda vydávající bílé světlo?

Dioda vydávající bílé světlo se tvoří doplněním modré diody o žlutý či žlutozelený luminofor, nebo kombinací tří RGB diod v jednom pouzdře. Vyrábí se ultrafialové, infračervené i vícebarevné LED diody (s více vývody) či blikající diody.

Související příspěvky: