Kde se používají drogové testy?

Obsah

Kde se používají drogové testy?

Kde se používají drogové testy?

Používají se také v základních, středních školách a zvláštních školách pro testování žáků, dále v psychiatrických a protidrogových léčebnách pro testování klientů. Drogové testy používá také policie pro kontrolu, zda řidiči neřídí pod vlivem drog.

Kde se používají Močové testy?

Potové testy se využívají téměř výlučně v dětských ochranných zařízeních, sociálních ústavech, drogových léčebnách a podobných zařízeních, kde je nutné kontrolovat zneužívání drog po delší období a kde použití močových testů není praktické. Náplasti mají bezpečnostní mechanismy proti nepovolenému odstranění a poté opětovnému nasazení.

Kde se používají screeningové drogové testy?

Screeningové drogové testy se používají v soukromých firmách v rámci vstupní zdravotní prohlídky, ale také pro průběžné kontroly, zda zaměstnanci nechodí do práce pod vlivem drog. Používají se také v základních, středních školách a zvláštních školách pro testování žáků, dále v psychiatrických a protidrogových léčebnách pro testování klientů.

Jak dlouho může droga nacházet v těle?

Existuje velmi široké rozmezí odhadů, jak dlouho se může droga nacházet v těle. A bez ohledu na to, jakou metodu pro testování použijeme, je vždy nutné počítat s tímto časovým rozptylem. Stejně jako každá droga zůstává v těle různě dlouhou dobu, tak vliv na tuto dobu mají také vlastnosti samotného jedince.

Související příspěvky: