Kdo může být otcem dítěte?

Obsah

Kdo může být otcem dítěte?

Kdo může být otcem dítěte?

Učinit tak lze do 6 měsíců od chvíle, kdy se dotyčný muž dozvěděl o možnosti, že otcem dítěte není, a maximálně do 6 let věku dítěte (tuto lhůtu může soud dle zákona prominout jen ve výjimečných případech, přičemž na prvním místě stojí zájem dítěte a veřejný pořádek). Otcem může být také partner matky, s nímž podepsala souhlasné prohlášení rodičů.

Kdo může popřít své otcovství?

Ten své otcovství ovšem může popřít pouze v jediném případě: pokud se ukáže, že žena ve skutečnosti otěhotněla jiným způsobem. Popřít otcovství může pochopitelně nejen domnělý otec, ale také matka dítěte.

Jak se rozhoduje o otcovství dítěte?

Soud nejprve vyslechne matku i údajného otce dítěte. V některých případech může soudce rozhodnout o otcovství i bez genetických testů. Častěji ale dochází k vypracování znaleckého posudku, pro nějž se využívají právě testy DNA (v České republice se jedná o jedinou metodu, pomocí které se otcovství testuje). Test se provádí na již narozených dětech.

Může být uplatněna druhá domněnka při určení otcovství?

Třetí domněnka při určení otcovství může být uplatněna pouze v případě, že první i druhá domněnka byly vyloučeny. Podle 3. domněnky je otcem dítěte muž, který s matkou souložil v rozhodné době, přičemž otcovství určí soud. Soudní řízení je zahájeno návrhem na určení otcovství. Jednotlivé případy si v tomto článku probereme postupně.

Související příspěvky: