Co se děje u bateriového zapalování za vysokých otáček?

Obsah

Co se děje u bateriového zapalování za vysokých otáček?

Co se děje u bateriového zapalování za vysokých otáček?

Proto brzdí o 0,010–0,015 s rychlý vznik magnetického pole stejného směru, jaký má elektrický proud přitékající od akumulátoru, a tím i okamžité zvýšení intenzity toku elektrického proudu. Toto zpoždění je příčinou, že u bateriového zapalování za vysokých otáček klesá zapalovací napětí a tím i kvalita jiskry.

Jak se seřídit a opravit bateriové zapalování?

Seřízení a opravy bateriových a magneto-elektrických zapalování Funkce a druhy zapalování. Složení, činnost, diagnostika, opravy, seřízení a údržba bateriového zapalování. Opravy, seřízení a údržba magnetoelektrického - kontaktního zapalování. Magnetoelektrické polovodičové – bezkontaktní zapalování.

Jaké jsou části bateriového zapalování?

Ostatní části bateriového zapalování budou popsány při popisu jeho činnosti, seřizování a opravách v dalším textu. Elektrický proud je veden z akumulátoru na svorku 30, spínací skříňky. Při zapnutí zapalování, propojí spínací skříňka svorku (30) se svorkou (15) a kabelem je přiveden elektrický proud na svorku (15) zapalovací cívky.

Kde je konec sekundárního vinutí zapalovací cívky?

Konec sekundárního vinutí zapalovací cívky (svorka č. 4) je vyveden vysokonapěťovým kabelem přes odpružený uhlíkový kartáček (16) na otočné raménko – „palec“ rozdělovače (10).

Související příspěvky: