Kdo je kočka divoká?

Obsah

Kdo je kočka divoká?

Kdo je kočka divoká?

Kočka divoká (Felis silvestris) je savec z čeledi kočkovitých. Šelmu vědecky popsal a zařadil německý přírodovědec Johann Schreber v roce 1777. Patří do podčeledi malé kočky a rodu Felis. Taxonomie rodu Felis a druhu Felis silvestris není dosud vyjasněná.

Kde je kočka divoká zařazena?

V České republice je kočka divoká zařazena k zvlášť chráněným druhům s označením "kriticky ohrožené" a patří zde k nejméně prozkoumán savcům vůbec. Málo prozkoumaný savec. Zvýšený výskyt této šelmy v České republice s vidinou dalšího rozšiřování jen kopíruje evropský rostoucí trend populací.

Co je rozdíl kočky divoké od kočky domácí?

Od zdivočelé kočky domácí ji lze rozlišit zejména dle těchto znaků: 1 ocas kočky divoké je kratší než polovina délky jejího těla, po celé délce huňatý a před špičkou má 3–4 pruhy, zatímco... 2 tělo je robustnější; 3 hlava větší; 4 slechy menší; 5 srst a hmatové vousy jsou delší. More ...

Kde byl pohyb kočky divoké zachycen?

Pohyb kočky divoké byl zachycen především v horských oblastech blízko hranic se Slovenskem, Německem a Rakouskem.

Související příspěvky: