Jak odstranit čerpadlo z vrtu?

Obsah

Jak odstranit čerpadlo z vrtu?

Jak odstranit čerpadlo z vrtu?

Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka. Vždy použijte potrubí. Čerpadlo vždy zajistěte ocelovým lankem, které připevněte ve zhlaví vrtu/studny pomocí svorek. Lanko slouží jako dodatečné jisticí zařízení, které umožňuje vytažení čerpadla z vrtu, pokud by došlo k porušení potrubí.

Jak vybrat vodní čerpadlo?

Jak vybrat vodní čerpadlo 1 Základní rozdělení. Vodní čerpadla lze dělit na základě nejrůznějších kritérií a parametrů. Na úvod vás seznámíme s těmi... 2 Konstrukce čerpadla. Protože kategorie vodních čerpadel je skutečně členitá, stále ještě máme před sebou několik... 3 Pohon čerpadla. Rozhodovat se budete nejenom mezi výše uvedenými parametry, ale také v rámci pohonu vodního... More ...

Jak obnovit čerpadlo do vody?

Před ponořením nového čerpadla do vody instalujte ochranu proti provozu nasucho a zpětnou klapku (pokud nejsou integrovány v čerpadle). Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku.

Jak začít s spuštěním čerpadla?

Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku. Po cca 10s jej pomalu pootevřete. Tímto postupem zabráníte nasátí většího množství případných něčistot a tím zablokování či poškození čerpadla provozním návodu.

Související příspěvky: