Jaké je zmocnění procesní plné moci?

Obsah

Jaké je zmocnění procesní plné moci?

Jaké je zmocnění procesní plné moci?

Nezbytně však musí obsahovat uvedení rozsahu zmocnění s výjimkou procesní plné moci advokátovi v soudním řízení, pro které plnou moc omezit nelze. Laicky řečeno, zánikem plné moci je myšlen moment, kdy dojde k jejímu naplnění, nikoliv zničení dokumentu nebo tak něco.

Může zmocněnec stále jednat, pokud zmocnitel plnou moc odvolal?

Zmocněnec může stále platně jednat, pokud zmocnitel plnou moc odvolal, ale zmocněnec se o tomto odvolání ještě nedozvěděl a pokud o tomto odvolání nevěděly ani osoby třetí strany, se kterými zmocněnec jedná.

Může být plná moc písemná?

Není podmínkou, že by plná moc musela být nezbytně písemná. Písemná musí být jen v případě, kdy to vyžaduje zákon, jde o generální plnou moc (ta opravňuje zmocněnce zastupovat zmocnitele ve všech věcech) nebo to vyžadují následné právní úkony zmocněnce.

Co je procesní plná moc?

Procesní plná moc je jednostranným právním jednáním, kterým zmocnitel (účastník řízení) prohlašuje vůči třetím osobám, že zmocnil jinou osobu (zmocněnce), aby ho ve věci specifikované v plné moci zastupovala v soudním (případně správním) řízení, a to neomezeně v rozsahu celého řízení.

Související příspěvky: