Kdy začnete létat?

Obsah

Kdy začnete létat?

Kdy začnete létat?

Na počátku tohoto trimestru nebudete mít s létáním problém vy, ani letecké společnosti, které vás budou přepravovat. V pokročilé fázi gravidity je tomu ale jinak. Při startu a přistávání letadla se totiž může změnou tlaků protrhnout vak blan a odtéct plodová voda, což může vést k předčasnému porodu.

Co je žílní krvácení?

Žilní: Vzniká poraněním stěny nějaké žíly. Je většinou spojeno s většími úrazy (žíly vedou hlouběji pod kožním krytem). Žilní krvácení může být drobné (poranění malé žíly) i masivní (např. při amputaci), které hrozí významnou ztrátou krve až vykrvácením (ztráta celého objemu krve z organismu).

Jak odstranit krvácení v místě poranění?

1 Pacienta položte na zem. 2 Pokud je poranění skryto pod oděvem, je potřeba oděv odstranit, abyste viděli přímo na ránu. 3 Snažte se nejdříve zastavit krvácení přímo v místě poranění. Pokud je z charakteru a velikosti poranění jasné, že se... 4 Tepenné krvácení zastavujeme v místě poranění přiložením tzv. tlakového obvazu. Přiložením tlakového obvazu stlačíme... More ...

Jaká je Zástava krvácení?

Zástava krvácení předchází vyšetření dechu nebo zahájení kardiopulmonální resuscitace. Organismus je schopen většinu krvácení zastavit stažením cév a srážením krve. Vyžaduje to především minimální pohyby rány. Viditelné krvácení se vždy snažíme omezit nebo zastavit přímým tlakem v ráně.

Související příspěvky: