Jak probíhá odstranění železa a manganu z pitné vody?

Obsah

Jak probíhá odstranění železa a manganu z pitné vody?

Jak probíhá odstranění železa a manganu z pitné vody?

Odstranění železa a manganu z pitné vody probíhá vynuceným vysrážením a jejich následnou mechanickou filtrací. Jako filtr slouží válec naplněný oxidem manganičitým pod obchodním názvem Pyrolox. Ten srážení kovů urychluje a vodu tak čistí.

Jak odstranit oxid železa z vody?

Odstranění železa a manganu z vody. Spolehlivý způsob. Žlutá barva vody, stopy na bytové keramice, kovový zápach a příchuť, to jsou všechno příznaky existence oxidu železa ve vodě. Při napojení na veřejný vodovod mohou vzniknout problémy se železitou vodou a to, od starého potrubí nebo po opravách na rozvodech.

Jaké jsou metody vylučování železa a manganu z vody?

Nejrozšířenější metodou vylučování železa a manganu z vody je oxidace, a to především vzdušným kyslíkem, chlorem, manganistanem draselným a ozonem. Oxidace vzdušným kyslíkem je nejjednodušší metoda oxidace a je jí dosahováno mechanickým provzdušňováním.

Kde jsou železo a mangan obsaženy ve vodě?

Železo a mangan jsou ve vodě obsaženy většinou společně, a to v hodnotách od desetin mg.l −1 až po desítky mg.l −1. Sloučeniny železa a manganu nejsou pro zdraví člověka a živočichů škodlivé, jelikož se jedná o přírodní znečištění podzemní vody, způsobují však hygienické a zejména technologické závady. [1]

Související příspěvky: