Kdy je možné podmíněné propuštění podat?

Obsah

Kdy je možné podmíněné propuštění podat?

Kdy je možné podmíněné propuštění podat?

Kdy je možné žádost/návrh na podmíněné propuštění podat 1 Po jedné třetině trestu může žádost o podmíněné propuštění podat odsouzený, který je ve výkonu trestu poprvé a nebyl... 2 Po polovině trestu u všech ostatních s výjimkou odsouzených, kteří mohou žádat až po dvou třetinách trestu. 3 Po dvou třetinách trestu odsouzení pro zločiny vraždy (§ 140), zabití podle § 141 odst. More ...

Jaký je princip podmíněného propuštění?

Princip podmíněného propuštění je v zásadě jednoduchý. Za určitých podmínek soud propustí odsouzeného z výkonu trestu ještě před koncem uloženého trestu, pokud pak odsouzený podmínky dodrží, je mu zbytek trestu odpuštěn.

Jaké jsou formy podmíněného propuštění?

S platností od roku 2012 existují tři různé formy podmíněného propuštění: 1 Podmíněné propuštění dle § 88 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, které se týká odsouzených, kteří vykonali alespoň polovinu... 2 Podmíněné propuštění dle § 88 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, které se týká odsouzených, jenž nebyli odsouzení za zvlášť... 3 Podmíněné propuštění dle § 88 odst. 2 tr. zákoníku,... More ...

Související příspěvky: