Co znamená předmět?

Obsah

Co znamená předmět?

Co znamená předmět?

Předmět (latinsky objekt) je řazen mezi rozvíjející větné členy (společně s přívlastkem, příslovečným určením a doplňkem). To znamená, že blíže rozvíjí jeden ze základních větných členů, tedy podmět nebo přísudek.

Může být předmět vyjádřen slovním jménem?

Předmět může být vyjádřen následujícími slovními druhy: 1 podstatným jménem (hodit oštěpem, podělit se o koláč, poděkovat sousedovi ), 2 zájmenem (vrať mi to, dej to na místo, poslouchej nás ), 3 infinitivem (naučili se hospodařit, uměl už mluvit ). More ...

Jak se předmět rozvíjí?

Pamatujte si, že 1 předmět rozvíjí vždy přísudek 2 označuje osoby, zvířata a věci, kterých se děj nějakým způsobem dotýká 3 poznáme ho podle toho, že se na něj můžeme zeptat pouze pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu) 4 pokud se můžeme na větný člen zeptat i jinou otázkou, nejedná se o předmět 5 předmět bývá často vyjádřen podstatným jménem či zájmenem More ...

Co je předmět věty?

Co je to předmět. Předmět je větný člen, který vždy nějak souvisí s přísudkem věty, rozvíjí ho. Nejedná se o základní větný člen, to znamená, že není nutný k tomu, aby věta vůbec vznikla.Vyjadřuje osob, zvíře nebo věc, kterých se děj týká, přímo je zasahuje.

Související příspěvky: