Jaké jsou součásti radiálního ventilátoru?

Obsah

Jaké jsou součásti radiálního ventilátoru?

Jaké jsou součásti radiálního ventilátoru?

PODLE SMĚRU PRŮTOKU VZDUCHU Hlavními součástmi radiálního ventilátoru (obrázek 1) jsou oběžné kolo (1), sací hrdlo (2), výtlačné hrdlo (3), spirální skříň (4) a elektromotor (5).

Jaké jsou nejpoužívanější ventilátory?

Nejpoužívanějšími ventilátory ve větrací a klimatizační technice jsou nízkotlaké ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo s konstantní šířkou je konstrukčně jednoduché, i když počet lopatek je značný (cca 40 až 50). Jako materiál bývá nejčastěji použit pozinkovaný plech.

Jaké jsou axiální ventilátory?

Potrubní provedení axiálních ventilátorů bývá opatřeno přírubami (5). U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Axiální ventilátory je možné dále rozdělit na přetlakové a rovnotlaké.

Jaká je celková účinnost ventilátoru?

Celková účinnost tohoto typu ventilátoru dosahuje hodnot 0,55 až 0,65. Účinnější jsou ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, jejichž celková účinnost se pohybuje v rozmezí 0,8 až 0,85. Tyto ventilátory se vyrábějí především jako středotlaké a vysokotlaké. Oběžná kola jsou většinou svařovaná s menším počtem lopatek (6 až 15).

Související příspěvky: