Jak zazimovat želvu?

Obsah

Jak zazimovat želvu?

Jak zazimovat želvu?

Jak zazimovat želvu? 1 Zimování není podmínkou života suchozemské želvy, nýbrž schopnost přežít období, které by jinak nepřežila, kterou nikdy... 2 Odrostlé a dospělé želvy - zazimování:. Takové želvy, které jsou chované už většinou ve venkovních výbězích, nemají... 3 Postup v domácím prostředí u skupiny dospělých a odrostlých želv:. Omezovat také začněme stravu. Během tohoto... More ...

Může pomoci želva při síle?

Vitamínová injekce může pomoci želvě, která je zřejmě nemocná, hodně oslabená či jinak vysílená. Tam je to na místě a nedá se nic zkazit. Ale zdravá želva při síle většinou reaguje opačně, o tom jsem se přesvědčil za dobu své chovatelské praxe několikrát.

Jak se živí Bílí žraloci?

Bílí žraloci se živí především mořskými rybami a savci (zvláště ploutvonožci), případně želvami či ptáky, výjimečně napadají i jinou kořist. Žraloci všeobecně preferují kusy, které jsou již zraněné a které se nedokáží bránit nebo se také krmí mrtvými velrybami.

Kdo bude obětí žraloka?

Podle statistických údajů v USA však hrozí pouze jednomu člověku z 264 milionů lidí, že bude obětí žraloka.

Související příspěvky: