Kde jsou kontejnery přistaveny?

Obsah

Kde jsou kontejnery přistaveny?

Kde jsou kontejnery přistaveny?

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen.

Jaké jsou kontejnerové Rohové prvky?

Pro manipulaci s loženými kontejnery shora se využívají buď horní nebo dolní kontejnerové rohové prvky. Kontejnery jsou konstruovány pro zvedání za vrch s využitím rohových prvků a zdvihacích zařízení (spreaderů) urþených pro tento úel. Zdvihání za horní rohové prvky může být však použito jen při vertikálním působení zatížení.

Co do kontejnerů nepatří?

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod. Co do kontejnerů nepatří!

Související příspěvky: