Jaké jsou příčiny krvácení do mozku?

Obsah

Jaké jsou příčiny krvácení do mozku?

Jaké jsou příčiny krvácení do mozku?

Mezi nejčastější trvalé následky krvácení do mozku patří: Existuje několik typů krvácení do mozku, které se liší podle místa krvácení: Intracerebrální krvácení: jak již název naznačuje, jedná se o krvácení dovnitř mozku, přímo z tepen zásobujících mozek, hlavně z přední, střední a zadní mozkové tepny (a. cerebri anterior, media et posterior).

Může dojít ke krvácení do mozku u novorozenců?

U novorozenců může dojít ke krvácení do mozku také v důsledku poranění při porodu nebo při traumatickém poranění břicha těhotné matky. Příznaky krvácení do mozku a některé způsoby léčby jsou u dětí stejné jako u dospělých.

Jaké jsou příznaky krvácení do mozku u dětí?

Příznaky krvácení do mozku a některé způsoby léčby jsou u dětí stejné jako u dospělých. Léčba krvácení do mozku u dětí závisí na místě, kde ke krvácení došlo a také na závažnosti příznaků. Podle statistik je cévní mozková příhoda v České republice třetí nejčastější příčinou úmrtí a invalidity ( 1 ).

Jaké jsou trvalé následky krvácení do mozku?

Mezi nejčastější trvalé následky krvácení do mozku patří: 1 ochrnutí 2 slabost nebo necitlivost některých částí těla 3 potíže s polykáním (dysfagie) 4 úplné oslepnutí nebo zhoršení zraku 5 snížení schopnosti mluvit a rozumět mluvenému slovu 6 zmatenost nebo porucha paměti 7 změna osobnosti a jiné duševní poruchy More ...

Související příspěvky: