Co jsou osazovací tabulky zapalovacích svíček?

Obsah

Co jsou osazovací tabulky zapalovacích svíček?

Co jsou osazovací tabulky zapalovacích svíček?

Osazovací tabulky zapalovacích svíček není to samé jako převodní tabulky zapalovacích svíček. Ty jsou spíše orientačního charakteru a porovnávají ekvivalenty jednotlivých výrobců svíček mezi sebou. Protože zde může dojít k nepřesnostem, je třeba vždy překontrolovat vhodnost svíčky v osazovacích tabulkách konkrétního výrobce.

Kde se svíčka zapálí?

Standardně se pohybuje mezi 500 °C a 850 °C. Je-li teplota spalování vyšší, má svíčka sklon k samozápalům. Při vysokých teplotách má svíčka tendenci zapálit připravenou směs ve válci ještě před tím, než píst dosáhne na nejvyšší pozice ve válci. Směs se tedy zapálí před dosažením plné komprese.

Kdy měnit zapalovací svíčky?

Diagnostika svíčky – kdy měnit zapalovací svíčky? Je-li zapalovací svíčka v pořádku, neznamená to, že je úplně čistá. Nicméně úsady hoření jsou v typickém zbarvení a nejsou nepravidelně „nabobtnalé“ Svíčka je při správném používání zbarvená v prostoru kolem izolátoru a elektrod jen světle šedě, šedožlutě nebo nahnědle.

Co se týče odtrhu zapalovací svíčky?

Zásahem do vzdálenosti elektrod a nedodržením předepsaného odtrhu zapalovací svíčky u moderních motorů si ale člověk koleduje o problém. V lepším případě se zhorší jízdní vlastnosti vozu, v horším případě to výrazně ovlivní živostnost svíčky nebo jiných komponent spalovacího prostoru.

Související příspěvky: