Co jsou odstředivé a objemové čerpadla?

Obsah

Co jsou odstředivé a objemové čerpadla?

Co jsou odstředivé a objemové čerpadla?

Kromě odstředivých a objemových čerpadel existují i další speciální druhy čerpadel, například proudová čerpadla nebo trkače, jejich využívání však není tak časté. Povrchová čerpadla na vodu. Ponorná čerpadla na vodu. Kalová čerpadla. Domácí vodárny.

Jak odstranit čerpadlo z vrtu?

Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka. Vždy použijte potrubí. Čerpadlo vždy zajistěte ocelovým lankem, které připevněte ve zhlaví vrtu/studny pomocí svorek. Lanko slouží jako dodatečné jisticí zařízení, které umožňuje vytažení čerpadla z vrtu, pokud by došlo k porušení potrubí.

Jak začít s spuštěním čerpadla?

Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku. Po cca 10s jej pomalu pootevřete. Tímto postupem zabráníte nasátí většího množství případných něčistot a tím zablokování či poškození čerpadla provozním návodu.

Jak uvést čerpadlo do provozu?

Před prvním uvedením do provozu musí být čerpadlo a potrubí zahlceno čerpanou kapalinou. Při instalaci a uvádění do provozu specifického čerpadla se vždy řiďte pokyny obsaženými v příslušném montážním a provozním návodu. Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka.

Související příspěvky: