Jakou rybku bych měl pořídit do akvaria?

Obsah

Jakou rybku bych měl pořídit do akvaria?

Jakou rybku bych měl pořídit do akvaria?

Chtěl bych poradit, jakou rybku bych měl do akvaria pořídit, aby mě jí zbav Děkuji moc za jakoukoli radu. Jednoznačný souhlas.....bez šneků to v akvárku nejde. Je to přirozené a snadné a levné....Stačí navštívit nějaké staré chovatele a hned je jasno...Ti mají okružáky za posvátné.

Které druhy ryb jsou obojživelné?

Některé druhy ryb jsou obojživelné a určitý čas tráví na souši. Počet recentních druhů kostnatých ryb se odhaduje na 24 000–30 000. Variabilita ryb je obrovská. Patří mezi ně druhy dravé, všežravé, býložravé i parazitické, druhy žijící samotářsky, v párech i ve statisícových hejnech.

Kde žijí ryby?

Podle vodního prostředí, ve kterém žijí, dělíme ryby na: 1 Sladkovodní – žijí ve sladké vodě 2 Brakické – žijí v brakické vodě (směs sladké a mořské vody, například v ústí řek) 3 Mořské – žijí ve slané vodě (moře a oceány) 4 Tažné – ty se dále rozdělují: Anadromní – žijí ve slané vodě, ale rozmnožují se ve sladké vodě (např. ... 5 Polotažné – během života mění místa svého pobytu

Proč ryby přijímají potravu ústní?

Anatomie a fyziologie ryb 1 Trávicí soustava. Ryby přijímají potravu ústy (ústa mohou být horní, dolní nebo koncová). V dutině ústní se mohou... 2 Vylučovací soustava. Odpadní produkty metabolismu jsou vylučovány různými způsoby. Oxid uhličitý je vylučován žábrami... 3 Dýchací soustava. Primárním dýchacím orgánem ryb jsou čtyři páry žaber umístěné na kostěných žaberních... More ...

Související příspěvky: