Kde jsou airsoftové zbraně zařazeny?

Obsah

Kde jsou airsoftové zbraně zařazeny?

Kde jsou airsoftové zbraně zařazeny?

Airsoftové zbraně jsou obvykle zařazeny mezi zbraně kategorie D. Tyto zbraně a střelivo do nich může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Střelba z airsoftové zbraně je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku.

Jak se přihlásit na airsoftovou akci?

Hráči mladší 18 let musí mít na akci zajištěn trvalý dozor osoby starší 18 let a při registraci předložit souhlas zákonného zástupce. Hráči mladší 15 let se akce mohou účastnit jen v rámci účasti registrovaného airsoftového oddílu za frakci Huérfanos – nutno dohodnout předem s organizátory na [email protected].

Jak se účastnit airsoftového oddílu?

Hráči mladší 15 let se akce mohou účastnit jen v rámci účasti registrovaného airsoftového oddílu za frakci Huérfanos – nutno dohodnout předem s organizátory na [email protected]. Ve výjimečných případech na základě odůvodněné žádosti, může účast mladšího hráče 15 let s trvalým doprovodem hrajícího rodiče povolit organizátor i mimo frakci Huérfanos.

Související příspěvky: