Co je neelastická poptávka?

Obsah

Co je neelastická poptávka?

Co je neelastická poptávka?

Neelastická poptávka nastává, když je poměr mezi požadovaným množstvím a cenou mezi nulou (dokonale nepružnou) a elastickou jednotkou. Požadavek na každou osobu určuje pět faktorů: cena, cena náhrad, příjem, vkus a očekávání. Pro agregovanou poptávku je šestým faktorem počet kupujících.

Co je nepružná poptávka?

nepružná poptávka jedná se o situaci, kdy se poptávka po produktu nezvyšuje ani nesnižuje s poklesem nebo růstem jeho ceny. Lidé kupují přibližně stejnou částku, ať už cena klesá nebo stoupá. Poptávka je nepružná vůči ceně, když procentuální změna hodnoty produktu nebo služby způsobí menší procentuální změnu poptávky.

Je to příklad nepružnou poptávkou?

V reálném životě není příklad něčeho s naprosto nepružnou poptávkou. Pokud by tomu tak bylo, mohl by poskytovatel účtovat nekonečné množství a lidé by si ho museli koupit. Jediné, co by se přiblížilo, by bylo, kdyby se někomu podařilo dostat celý vzduch nebo veškerou vodu na Zemi.

Související příspěvky: